• (+421) 904 348 979

Uncategorized @sk

Before the trade show

Stanovte ciele a zostavte rozpočet Účasť na veľtrhoch rovnako ako marketing, predaj či otázka ľudských zdrojov by mala byť súčasťou každej ucelenej firemnej stratégie. Veľtrhy sú ideálnym miestom pre priamu prezentáciu vlastných produktov a služieb pred zákazníkom, od ktorého vieme získať bezprostrednú osobnú spätnú väzbu. Je veľmi dôležité stanoviť si konkrétne ciele účasti na veľtrhu a na základe […]